Læs her om den spændende udvikling i Lynge Brugs

 


Siden 1910 har Lynge Brugsforening været en vigtig brik i lokalsamfundets udvikling.

 

Det har derfor været en naturlig tanke for denne hjemmesides webmaster at bidrage med en digital beskrivelse af Lynge -Uggeløse Brugsforenings historie og udvikling. I forbindelse med foreningens 75 år jubilæum blev der udgivet et jubilæumsskrift, der fortæller om udviklingen de første 75 år - altså frem til 1985. Ved 100 år jubilæet i 2010 blev der udgivet et nyt opdateret jubilæumsskrift.

 

Begge disse beretninger er skrevet i - undskyld udtrykket - "gammeldags bogform", og det har derfor været webmarsters klare mål at lave en digitaliseret udgave om Brugsforeningens 100 års historie. Altså - en udgave, der ikke forsvinder i en støvet bogreol og som ikke bliver smidt ud, når der er oprydning i hjemmet. Samtidig er det jo klart, at fremtidens medier er digitaliseret, og at man - hvis man ellers skulle have lyst - kan læse Lynge Brugs historie, uanset hvor man end befinder sig i verden.

 

For hjemmesidens webmaster har rejsen med at beskrive Lynge Brugsforenings historie været fantastisk. Specielt billedindsamlingen og beskrivelse af de sidste 25 år (under redigering) har været utroligt spændende og udfordrende og så - ja naturligvis - tidskrævende.

 

Kilderne til beskrivelsen og billederne har webmaster fundet i udklip fra lokale medier, heriblandt Allerød Nyt samt protokoller fra foreningens bestyrelsesmøder op igennem tiderne. Derudover - naturligvis - de to jubilæumsskrifter. Specielt har Allerød Nyt og denne avis forgængere været vigtige kilder, idet avisernes referater fra foreningens generalforsamlinger i kort form har givet et ganske godt overblik over de enkelte års aktiviteter og resultater. 

 

Derfor - en stor tak til Lynge-Uggeløse Brugsforening for lån af bestyrelsesprotokoller og for de udklip, foreningen har samlet op igennem tiderne.

 

Læs mere om vores spændende historie ved at vælge i menuen til venstre eller klik her.

 

SuperBrugsen • Lynge Bytorv 17 • 3540 Lynge •

Åbningstider butik: Mandag - Søndag: 08.00 - 20.00 • Åbningstider kiosk og bager: Mandag - Søndag: 07.00-20.00